Infografies en la docència

Una infografia és una eina amb molts beneficis per utilitzar dins de l’aula. Com a docent permet posar de manifest dades d’una forma molt més visual i entenedora, ja que de vegades estadístiques, anys o percentatges, poden resultar molt farragosos. Paral·lelament, amb alumnes d’edat més avançada, podem utilitzar els recursos online per a que realitzin ells mateixos la infografia. Per portar-la a terme els alumnes han de fer una sel·lecció de la informació que volen exposar, segons importància i adequació a la temàtica,  després organitzar-la de forma gràfica i finalment estimular la creativitat.

Núvol de paraules sobre les competències que podem utilitzar al realitzar una infografia.


Hi ha moltíssimes webs a la xarxa que ens poden servir d’utilitat a l’hora de realitzar una infografia.

Webs per a fer infografies: 

Altres recursos:

  • Wordle: serveix per fer núvols de paraules, molt senzill.
  • Iconarchive: permet buscar icones gratuïtes.
  • Manyeyes: eina per fer diagrames, gràfiques, mapes…

Al Pinterest he deixat alguns exemples d’infografies, així com alguns articles i recursos online.

Anuncis