Dislèxia

Segons Sans et al, 2010: la Dislèxia és un trastorn que condiciona que un infant amb una intel·ligència, motivació i escolarització normals no pugui aprendre a llegir d’una manera fluida. L’infant dislèctic, durant els primers cursos de primària, llegeix d’una manera costosa, lenta, amb pauses, rectificacions, sovint canviant lletres o invertint síl·labes i fins i tot inventant paraules.

L’Associació Internacional de la Dislèxia destaca que té una afectació al llarg de la vida dels individus, però aquest impacte varia segons l’estadi. També ens explica que en els casos més severs es pot necessitar d’acomodacions curriculars i/o de suport especial.

file0001694774604

La Dislèxia és un dels principals factors de fracàs escolars i té una prevalença  entre un 7-15% . Alguns experts apunten que podria ser una  alteració neurobiològica de base genètica. Del 35 al 40 % de familiars de primer grau també la pateixen, per tant sembla evident que hi ha un factor genètic important.

La consciència fonològica és la capacitat de reflexionar sobre els segments del llenguatge oral (fonemes, síl·labes, …), i s’ha trobat que té una alta relació amb la dislèxia. És molt important treballar-la per aconseguir una millora en aquests alumnes.

La majoria d’estudis conclouen que és vital detectar i intervenir als alumnes dislèctics en l’etapa més primerenca de l’aprenentatge en la lectoescriptura i que s’ha de dissenyar la intervenció atenent a les característiques individuals de cada alumne.

Ens falta un llarg camí per entendre completament la Dislèxia, però poc a poc es van fent nous descobriments que ens van ajudant a comprendre-la i per tant a dissenyar unes millors intervencions.

Articles molt recomanables:

Aplicacions, llibres, webs per treballar la lectoescriptura:

Anuncis