Dislèxia

Segons Sans et al, 2010: la Dislèxia és un trastorn que condiciona que un infant amb una intel·ligència, motivació i escolarització normals no pugui aprendre a llegir d’una manera fluida. L’infant dislèctic, durant els primers cursos de primària, llegeix d’una manera costosa, lenta, amb pauses, rectificacions, sovint canviant lletres o invertint síl·labes i fins i tot inventant paraules.

L’Associació Internacional de la Dislèxia destaca que té una afectació al llarg de la vida dels individus, però aquest impacte varia segons l’estadi. També ens explica que en els casos més severs es pot necessitar d’acomodacions curriculars i/o de suport especial.

file0001694774604

La Dislèxia és un dels principals factors de fracàs escolars i té una prevalença  entre un 7-15% . Alguns experts apunten que podria ser una  alteració neurobiològica de base genètica. Del 35 al 40 % de familiars de primer grau també la pateixen, per tant sembla evident que hi ha un factor genètic important.

La consciència fonològica és la capacitat de reflexionar sobre els segments del llenguatge oral (fonemes, síl·labes, …), i s’ha trobat que té una alta relació amb la dislèxia. És molt important treballar-la per aconseguir una millora en aquests alumnes.

La majoria d’estudis conclouen que és vital detectar i intervenir als alumnes dislèctics en l’etapa més primerenca de l’aprenentatge en la lectoescriptura i que s’ha de dissenyar la intervenció atenent a les característiques individuals de cada alumne.

Ens falta un llarg camí per entendre completament la Dislèxia, però poc a poc es van fent nous descobriments que ens van ajudant a comprendre-la i per tant a dissenyar unes millors intervencions.

Articles molt recomanables:

Aplicacions, llibres, webs per treballar la lectoescriptura:

Anuncis

Motiva la lectura amb Goodreads

goodreadsLa comprensió lectora és una de les habilitats que comporta més dificultats, no només en les assignatures de llengües sinó en tot el currículum. És cabdal treballar-la en profunditat per permetre als alumnes una millor adaptació a l’escola i a la vida.

Goodreads.com és una xarxa social on pots buscar,compartir i recomanar llibres. La web està en anglès i és per majors de 13 anys, però és una web força intuïtiva i possibilita la creació de grups de discussió en l’idioma que vulguis (ja n’hi ha alguns en català i castellà).

Un cop inscrit es poden realitzar les següents accions:

 • Crear els prestatges virtuals sobre llibres llegits, per llegir o en procés (i pots crear altres prestatges amb els noms que tu vulguis)
 • Afegir nous títols que no estiguin a la base de dades
 • Valorar-los de 0 a 5 estrelles
 • Escriure’n crítiques
 • Crear o participar en grups de discussió
 • Buscar o penjar citacions
 • Participar en jocs de preguntes sobre els llibres
 • Buscar recomanacions a partir dels llibres dels teus prestatges
 • Informar-se sobre autors, publicacions, edicions, llibres similars,…
 • Buscar “amics”
 • Reptes de lectura

Utilitzant aquesta xarxa podem motivar la lectura de grup i també la lectura independent. Paral·lelament, podem treballar la comprensió lectora i l’escriptura amb els resums, les crítiques, les participacions en grups i els jocs. Un altre dels avantatges d’utilitzar la web 2.0 és que promou que els alumnes més tímids a l’aula participin més des de la xarxa, o fins hi tot que es tractin temes que des de l’aula no promourien la intervenció. Finalment, a través de les recomanacions de la web i dels “amics” facilita la localització de llibres segons els propis interessos.