Dislèxia

Segons Sans et al, 2010: la Dislèxia és un trastorn que condiciona que un infant amb una intel·ligència, motivació i escolarització normals no pugui aprendre a llegir d’una manera fluida. L’infant dislèctic, durant els primers cursos de primària, llegeix d’una manera costosa, lenta, amb pauses, rectificacions, sovint canviant lletres o invertint síl·labes i fins i tot inventant paraules.

L’Associació Internacional de la Dislèxia destaca que té una afectació al llarg de la vida dels individus, però aquest impacte varia segons l’estadi. També ens explica que en els casos més severs es pot necessitar d’acomodacions curriculars i/o de suport especial.

file0001694774604

La Dislèxia és un dels principals factors de fracàs escolars i té una prevalença  entre un 7-15% . Alguns experts apunten que podria ser una  alteració neurobiològica de base genètica. Del 35 al 40 % de familiars de primer grau també la pateixen, per tant sembla evident que hi ha un factor genètic important.

La consciència fonològica és la capacitat de reflexionar sobre els segments del llenguatge oral (fonemes, síl·labes, …), i s’ha trobat que té una alta relació amb la dislèxia. És molt important treballar-la per aconseguir una millora en aquests alumnes.

La majoria d’estudis conclouen que és vital detectar i intervenir als alumnes dislèctics en l’etapa més primerenca de l’aprenentatge en la lectoescriptura i que s’ha de dissenyar la intervenció atenent a les característiques individuals de cada alumne.

Ens falta un llarg camí per entendre completament la Dislèxia, però poc a poc es van fent nous descobriments que ens van ajudant a comprendre-la i per tant a dissenyar unes millors intervencions.

Articles molt recomanables:

Aplicacions, llibres, webs per treballar la lectoescriptura:

Anuncis

Recursos per aprendre Anglès

A la xarxa existeixen una infinitat de webs on aprendre anglès i per aquesta mateixa raó és més senzill que tinguem alguns llocs de referència que perdre’ns en la immensitat 😉

Flo-Joe: és una web amb exercicis tipus examen Cambridge (CAE, FCE,…).

flo-joe

Howjsay: web de pronunciació de paraules.

howjsay

El blog para aprender inglés: lloc web que entre altres recursos conté un curs bastant interessant de CAE, FCE i PET. Cada tema té teoria i exercicis.

curs cae

Cambridge Dictionary: Diccionari online amb selecció d’anglès britànic i americà, idioms, traductor, thesaurus,…

Cambridge Dictionary

Lyrics training: Lloc web amb un exercici d’omplir buits a la vegada que escoltes una cançó del youtube. Permet elegir entre diferents idiomes i diferents nivells de dificultat. Hi ha altres llocs similars però a mi m’agrada aquest perquè la cançó va parant automàticament fins que omples el buit.

lyrics training

English central: aquí podeu trobar vídeos amb exercicis de comprensió, omplir buits, vocabulari,…

englishcentral

BBC: la web de bbc té un apartat per aprendre anglès amb recursos molt interessants, des de vídeos, a lectures, …

bbc

Apart d’aquests recursos és interessant seguir altres recomanacions com:

  • Mirar la tv, sèries o pel·lícules en anglès, i segons el vostre nivell elegir subtítols en català/castellà o en anglès.
  • Llegir textos en anglès. Començar per textos curts i que siguin del vostre interès, i després passar a lectures més llargues o al diari online.
  • Perdre la vergonya i intentar parlar en anglès sempre que sigui possible. Hi ha llocs d’intercanvis lingüístics, professors de speaking per skype (www.telephoneteacher.com),…
  • Escoltar audiobooks en anglès. Hi ha llocs com aquest: http://esl-bits.net/, que permeten escoltar i a la vegada llegir el text.
  • Quan aprengueu una paraula nova intenteu no només memoritzar la definició, sinó veure frases on s’utilitza, idioms,…com més relacionada la tinguem en la nostra memòria més fàcil serà retenir-la.
  • Quan trobeu una paraula que no entengueu, no busqueu la traducció, intenteu llegir-ne la definició en anglès (cambridge dictionary) i només en el cas que encara no l’entenguem buscar-ne la traducció. Per traduccions de paraules i frases fetes és molt pràctica la web: www.wordreference.com.
  • No us preocupeu per haber de buscar la mateixa paraula varies vegades, els estudis diuen que és necessària una mitjana de 7 cops per retenir-la i ser capaços d’utilitzar-la en el nostre repertori.